RYCERKA GÓRNA – Dom Rekolekcyjny

Dom został wybudowany w latach 70-tych z funduszy Zgromadzenia. Dekretem z dnia 1 sierpnia 1996 r. otwarto tu Dom Rekolekcyjny.

Kontakt:

Rycerka Górna 147 
34-370   Rajcza 
tel./fax (33) 862 53 10